Szukaj

Zwroty

Prawo odstąpienia od Umowy

  1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania produktu.
  2. W celu odstąpienia od Umowy, Klient powinien przesłać na adres Sprzedawcy produkt wraz z dowodem zakupu oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy. W celu otrzymania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy wysłać email z prośbą na adres: [email protected]
  3. Przesłany towar nie może być uszkodzony, ani nosić śladów użytkowania. Powinien zostać przesłany razem z firmową metką, pełnym opakowaniem oraz wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
  4. Sprzedawca z chwilą otrzymania pisemnego oświadczania wyśle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  5. Zwrot otrzymanej płatności, obejmującej cenę produktu oraz koszt dostawy, następuje na rachunek wskazany przez Klienta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru Sprzedawcy.
  6. Koszt wysyłki obejmujący zwrot towaru ponosi Klient.
  7. Produkt należy odesłać na adres:

MINIMA VINTAGE

Paulina Gabrielyan

Ul. Jagiellońska 4/82

03-721 Warszawa

Tel: 537 794 574