REGULAMIN

Regulamin Sklepu Internetowego MINIMA.VINTAGE

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży prowadzonej na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego MINIMA.VINTAGE prowadzonego przez Paulinę Gabrielyan prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MINIMA CREATIVES PAULINA GABRIELYAN, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 5223173711, REGON: 384975540.
 2. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane przez Sklep Internetowy.
 3. Kontakt ze Sklepem odbywa się przez:
 1. adres sprzedawcy: ul. Odblask 8, 02-195 Warszawa
 2. adres poczty elektronicznej: minima.creatives@gmail.com
 3. formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej w zakładce „KONTAKT"

 

Zasady składania zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży

 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym może nastąpić:
  1. poprzez indywidualne konto klienta, po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu Internetowego;
  2. bez rejestracji (w tym wypadku Klient powinien podać swoje dane osobowe w celu wystawienia faktury oraz wysyłki towaru).
 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz stanowi warunek do skutecznego złożenia i realizacji Zamówienia oraz rejestracji w Sklepie Internetowym. Informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce „polityka prywatności” na stronie sklepu internetowego.
 2. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wybór dostępnego w Sklepie Internetowym produktu, dodanie go do „koszyka”, wciśnięciu opcji „zamawiam” i wybraniu jednego z dostępnych sposobów płatności.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na podany uprzednio adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem złożenia Zamówienia oraz instrukcją dalszego postępowania dotyczącą płatności jeżeli wybrał opcję tradycyjnego przelewu bankowego. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej.
 4. Sklep Internetowy umożliwia składanie Zamówień 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Warunki płatności

 1. W zamian za zamówione produkty Klient uiści zapłatę, na którą składają się cena produktu oraz koszt dostawy, za pomocą niżej wymienionych płatności:
  1. płatność w systemie Shoplo Płatności obsługiwane przez spółkę Blue Media S.A.

 

 1. Płatność powinna nastąpić bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, jednak nie później niż w terminie 3 dni robocze od dokonania Zamówienia. W przypadku braku płatności przez Klienta we wskazanym terminie, Sklep Internetowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty w zakreślonym terminie, anuluje zamówienie.

 

Realizacja Zamówienia

 1. Klient otrzymuje informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji wyłącznie po zaksięgowaniu na wskazanym przez Sklep Internetowy rachunku bankowym wpłaty w pełnej wysokości. W przypadku dokonania wpłaty przez Klienta i braku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym drogą mailową.
 2. Zamówienie zostanie przekazane do wysłania w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności.
 3. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji Zamówienia Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta.

Dostawa

 1. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujący formy dostawy zamówionych produktów:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost
  2. do wskazanego przez Klienta Paczkomatu.

Koszt dostawy zamówionych produktów pokrywa w całości Kupujący według następującego cennika:                            

-Kurier InPost 17 pln                                                               

-Paczkomat InPost 15 pln

Do wysyłanych produktów Sklep Internetowy dołącza dowód sprzedaży w postaci faktury w formie elektronicznej, wysłany na adres email podany przez klienta podczas składania zamówienia.

Czas dostawy zamówienia wynosi od 5 do 7 dni roboczych.

 

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klientów Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku wystąpienia w produkcie wady innej niż opisana na stronie Sklepu Internetowego, Klient powinien zgłosić reklamowany produkt na piśmie lub drogą elektroniczną, poprzez opisanie niezgodności produktu z umową oraz określenie swojego roszczenia.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od momentu dostarczenia informacji o reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w wyżej zakreślonym terminie, reklamację uznaje się za zasadną.
 4. Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi w sytuacji gdy kupującym jest przedsiębiorca.
 5. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć produktów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje etc.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania produktu.
 2. W celu odstąpienia od Umowy, Klient musi przesłać mail informujący o chęci odstąpienia od umowy na adres minima.creatives@gmail.com, a następnie na adres biura Sprzedawcy produkt wraz z dowodem zakupu i pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie do pobrania tutaj: formularz zwrotu            
 3. Przesłany towar nie może być uszkodzony, ani nosić śladów użytkowania. Powinien zostać przesłany razem z firmową metką, pełnym opakowaniem (karton) oraz wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. W przypadku niespełnienia powyższych warunków zwrot nie zostanie przyjęty, a towar wróci do Klienta na jego koszt.
 4. Zwrot otrzymanej płatności, obejmującej cenę produktu oraz koszt dostawy, następuje na rachunek wskazany przez Klienta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru Sprzedawcy.
 5. Koszt wysyłki obejmujący zwrot towaru ponosi Klient.
 6. Produkt należy odesłać na adres:

MINIMA VINTAGE

Paulina Gabrielyan

Ul. Jagiellońska 4/82

03-721 Warszawa

tel: 537 794 574 

(numer telefonu TYLKO dla kuriera-w razie innych spraw prosimy o kontakt mailowy)

 

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, logotypów, opisów produktów i ich zdjęć należą do właściciela Sklepu. Rozpowszechnianie oraz kopiowanie jakichkolwiek informacji znajdujący się na stronie Sklepu bez zgody właściciela jest zakazane.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Sklepu Internetowego będą poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Treść niniejszego regulaminu może ulec zmianie. Za moment zmiany uważa się chwilę opublikowania nowych zapisów regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl